Inburgering en NT2

Inburgering en NT2

 (English version)

ROC A12 geeft inburgercursussen op alle niveaus, zowel overdag als 's avonds.

 • Goed geoutilleerde schoollokalen met computers
 • Ervaren docenten
 • Professioneel
 • Meer dan 10 jaar ervaring met inburgering
 • ROC A12 geeft ook beroepsonderwijs. Als u A2 niveau heeft kunt u starten met een beroepsopleiding
 • Taalstages zijn mogelijk
 • U kunt kiezen voor een intensieve of minder intensieve cursus: 3 dagdelen of 2 avonden
 • Inburgeringsexamen of Staatsexamen

Intake en toets

U start met een intake en toets.Daarna ontvangt u uw cursusvoorstel. Lezen en schrijven begint individueel in uw eigen tempo. Spreekvaardigheid oefent u in de lesgroep onder begeleiding van de docent. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Oriëntatie op de Arbeidsmarkt maakt deel uit van het traject.

Les

U werkt in een lesgroep in uw eigen tempo en op uw eigen taalniveau. In de lessen maken we gebruik van een taalmethode met een computerprogramma. U wisselt werken op e computer af met oefenen in kleine groepen. In het leslokaal zijn voldoende computers aanwezig. U wordt begeleid door ervaren docenten en klassenassistenten. 

De inburgeringscursus bestaat uit:

 • Lezen en schrijven
  U leert individueel en in uw eigen tempo Nederlands lezen en schrijven.
 • Spreken en luisteren
  U oefent uw luister- en spreekvaardigheid in de lesgroep onder begeleiding van een docent.
 • Kennis van de Nederlandse samenleving en Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  In kleine groepen worden deze onderdelen geoefend tijdens de les. Hiervoor kunt u zelf het boek "bagage" bestuderen.

Inburgerexamen

Het inburgerexamen bestaat uit vijf toetsen en toetst uw kennis van de Nederlandse taal, van de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt. Bij taal gaat het om lezen, schrijven, spreken en luisteren op A2 niveau. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma.

Staatsexamen

Met het diploma van het staatsexamen  kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen en beschikt u over de juiste basis om volwaardig mee te kunnen doen in Nederland, bijvoorbeeld door te werken of te studeren.

Wanneer u de Nederlandse taal al redelijk beheerst of verwacht dat u snel een hoog taalniveau kunt bereiken, kunt u in plaats van een inburgerexamen kiezen voor het staatsexamen. Als u dit haalt, hoeft u geen inburgerexamen te doen.

Staatsexamen I of staatsexamen II.
Staatsexamen I toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau. Staatsexamen II toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het staatsexamen bestaat altijd uit vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Als u voor alle vier de examenonderdelen bent geslaagd, krijgt u het diploma NT2.

Duur

 • De dagcursus Inburgering duurt minimaal 30 tot maximaal 90 weken.
 • Een traject van 3 dagdelen per week duurt gemiddeld 1.5 jaar.

De duur is afhankelijk van uw vooropleiding, taalniveau en inzet. Heeft u al niveau A1? Dan duurt de cursus maximaal 18 tot maximaal 35 weken.

De lestijden per locatie

De lestijden zijn 's morgens (9.00 - 12.00 uur), 's middags (13.00 - 16.00 uur) of 's avonds (18.45 - 20.15 uur of 19.00 - 21.00 uur).
Afhankelijk van uw niveau word u in een lesgroep geplaatst.

Kosten

Een gemiddeld inburgertraject duurt 360 uur en kost € 5.000 inclusief intake, lesmateriaal en examen.

U kunt in termijnen betalen of een lening met lage rente afsluiten via DUO

 

Cursus: Alfabetisering (0 tot A1)

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die niet gealfabetiseerd zijn in het Latijnse schrift. De nadruk ligt op het leren lezen en schrijven.
U werkt in een lesgroep in uw eigen tempo en op uw eigen taalniveau. Het eindniveau is A1.
Gemiddeld heeft u hiervoor 1,5 jaar nodig. Wanneer u ook in uw eigen taal niet kunt lezen en schrijven heeft u gemiddeld 5 jaar nodig om dit niveau te behalen.

 

Cursus: In snel tempo Nederlands leren

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die Nederlands willen leren en een opleiding hebben op HBO of universitair niveau. Alle taalvaardigheden worden behandeld: lezen, luisteren, schrijven en spreken.
We werken in lesgroepen op verschillend taalniveau. Het eindniveau kan een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2 I of NT2 II) zijn.

Deze cursus wordt op maandag- en woensdagavond van 18.45 tot 20.15 voor beginners en voor gevorderden gegeven in Wageningen.

 

Adressen opleidingslocaties

Verlengde Parkweg 47B-49
6717 LG Ede

Zonnebloemstraat 25
3772 GR Barneveld

Stationsstraat 1
6701 AM Wageningen