Onderwijs & Kwaliteit

Het College van Bestuur van ROC A12 bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder meer door het regelmatig uitvoeren van audits en onderzoeken. Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend.

ROC A12 staat voor een brede en diverse ontwikkeling van studenten en cursisten. Zij worden opgeleid tot beroepsbeoefenaar of volgen onderwijs in algemeen vormende vakken. Ze volgen een gerichte training, ontwikkelen hun persoonlijk functioneren en/of verhogen hun niveau.
Bij ROC A12 verzorgen onderwijsteams de opleidingen en trainingen. Deze teams zijn verantwoordelijk voor hun studenten/cursisten vanaf de plaatsing tot en met het bereiken van het gewenste niveau of het behaalde diploma. Mochten bepaalde zaken niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dit graag (Klachtenprocedure).

Inspectie en Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie onderzoekt of de kwaliteit van het onderwijs bij ROC A12 voldoet aan landelijke criteria.

Voldoende

Alle opleidingen 2011-2012 bij ROC A12 hebben een basisarrangement en zijn door de Inspectie voldoende bevonden als het gaat om onderwijsproces en opbrengsten.

Examenkwaliteit

De beoordeling van studenten vindt plaats door een mix van methoden: portfolio, toetsen en examens.
De resultaten worden geregistreerd en de student krijgt daarvan rapportages gedurende het
studiejaar. Bij ROC A12 bestaat de examinering uit examens, die voldoen aan de landelijk gestelde
kwaliteitsstandaarden.

De kwaliteit van de examinering wordt regelmatig onderzocht door ROC A12 zelf. In 2010 (en begin 2011) werden door de inspectie 11 opleidingen (crebo’s) onderzocht op product (exameninstrumenten) en op proces (organisatie, afname en registratie). Het resultaat was dat alle onderzochte opleidingen op alle standaarden het oordeel ‘voldoende’ hebben ontvangen.

Resultaten JOB-monitor 2012-2013

Ruim 2500 eerstejaars studenten (44,4%.) hebben voor ROC A12 de JOB-enquête ingevuld. Landelijk ging het om meer dan 255.000 studenten. Uit deze tevredenheidsenquête bleek dat de gemiddelde tevredenheid van studenten over hun opleiding bij ROC A12 een 7,1 is. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (7,0).