Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs vavo

Senior Beleidsadviseur Kwaliteitszorg

Locatie: 

ROC A12 zoekt een senior beleidsadviseur Kwaliteitszorg (voor 1.0 fte).

Ben jij een proactieve adviseur in hart en nieren? Heb je een passie voor het onderwijs en kan jij onderwijsteams en directie ondersteunen en adviseren op het gebied van kwaliteitszorg? Lees dan verder en reageer op deze vacature!.

 

Profiel

De ambitie van ROC A12 is Geweldig onderwijs maken. De ondersteuning door het team Kwaliteitszorg vindt plaats op basis van de behoeftes van de onderwijsteams. Het is de taak van het team Kwaliteitszorg om te zorgen dat eigenaarschap voor Geweldig onderwijs in de lijn blijft, volgens het principe “niet onteigenen maar ontzorgen”. Als adviseur Kwaliteitszorg adviseer,  ondersteun en ontzorg je vanuit deze uitgangspunten. Je bent iemand die analytisch cijfers en processen kan duiden en met een scherp oog en oor doelgerichte gesprekken kan voeren met zowel teams, locatiedirecteuren, als met de algemene directie. ROC A12 maakt onderscheid tussen het systeem van kwaliteitszorg en de zorg voor kwaliteit. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van de lijn en wordt bewaakt en ondersteund door de beleidsadviseur Kwaliteitszorg.

 

Jouw verantwoordelijkheden als senior beleidsadviseur Kwaliteitszorg

De taken en verantwoordelijkheden voor de senior beleidsadviseur Kwaliteitszorg worden onderverdeeld in taken op het gebied van:

  • Analyse en rapportage; Vanuit een helicopterview scherpe analyses maken en deze omzetten naar kwalitatief goede rapportages voor teams, directie, College van Bestuur en externe instanties; 
  • Ontwikkelen; Vanuit een visie doelen, probleemstellingen, uitgangspunten en instrumentarium (zoals meetinstrumenten) ontwikkelen die bijdragen aan een kwalitatief hoge standaard van de processen binnen kwaliteitszorg; 
  • Ondersteuning; proactief ondersteunen en adviseren van teams en directie bij kwaliteitszorg door het voeren van de juiste gesprekken en verspreiden van kennis, mede naar aanleiding van onderzoeksresultaten en analyses, aan teams en directie; 
  • Overige taken; audits, voorbereiden inspectiebezoek, bijwonen landelijke bijeenkomsten, monitoren verbeteringen, coaching kwaliteitszorg verantwoordelijken in de onderwijsteams. 
     

Jouw profiel

Jij bent in staat om de materie vanuit een helicopterview te benaderen om zo te komen tot onderzoek, resultaten en scherpe analyses die de organisatie, en daarmee de locaties en teams, in staat stellen de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken. Je beschikt zowel over onderwijskundige als bedrijfskundige kennis en je schakelt snel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie op te nemen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden en hieruit trends te analyseren en ze vervolgens om te zetten in bruikbare rapportages en overzichten. Dit vraagt  om nauwkeurigheid en bedrevenheid in het benutten van toepassingen als Excel, Qlikview en andere systemen ter ondersteuning van het onderwijs. Je werkt planmatig en gestructureerd en zorgt voor overzicht. 

Als adviseur ben je de vaste contactpersoon voor teams en locaties en adviseer je hen proactief. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in de teams en op de locaties van ROC A12 en je sluit hier naadloos op aan. Je bent in staat risico’s in te schatten per team en per opleiding en rapporteert dit proactief aan de directie. Je monitort namens de directie of verbeteringen worden doorgevoerd en daar waar nodig escaleer jij naar de directie. Tevens ben je de adviseur van de directie aan wie je signaleert en rapporteert.

Daarnaast ben je in staat in te schatten wat de organisatie, locatie en het team nodig hebben aan ondersteuning beredeneerd vanuit de fase van ontwikkeling. Met een goede dosis verbindend vermogen verleen je proactief ondersteuning en geef je advies.  Je bent in staat de teams en directie kritisch te bevragen en ze een spiegel voor te houden. Dit doe je vanuit de kaders die de wet stelt, cijfers en onderzoeksresultaten en ook vanuit vragen als “Sturen we voldoende vanuit onze visie op onderwijs?”, “Analyseren we in hoeverre we dingen goed of niet goed doen”, “Draagt datgene wat we doen daadwerkelijk bij aan Geweldig onderwijs” en “Overleggen we met de buitenwereld waarom we dingen doen zoals we ze doen?”. Je bent in staat om dit alles om te zetten in bruikbare adviezen.

Binnen ROC A12 werk je nauw samen met de overige beleidsadviseurs Kwaliteitszorg en met beleidsadviseurs met inhoudelijke kennis op het gebied van onderwijs en examinering. Jullie zijn gezamenlijk intermediair in het ophalen en vertalen van (nieuwe) wet- en regelgeving naar de realiteit van het onderwijsproces.

Je beschikt over wo denk- en werkniveau. Je hebt ervaring in het onderwijs en met kwaliteitszorg, en bovenal ben je leergierig en in staat om je snel dingen eigen te maken. Ervaring in het mbo is een pré.

 

Wat wij jou bieden...

...is een prettige werkomgeving  binnen een dynamische onderwijsorganisatie. Inschaling vindt plaats volgens schaal 11 van de geldende cao-mbo 2016-2017.

 

Geïnteresseerd?

Herken je je in bovenstaand profiel, spreekt de vacature je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan vóór 21 augustus 2017 een motivatiebrief en cv naar psa@cog.nl. Voor meer informatie kun je vanaf 8 augustus 2017 via l.broekhof@roca12.nl verzoeken om telefonisch contact met Loes Broekhof, lid algemene directie. Laat in de email je telefoonnummer achter en zij neemt contact met je op.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure