Gids Beroepspraktijkvorming ROC A12 2016 - 2017
Bpv-gids ROC A12 2016-2017

Beroepspraktijkvorming BPV

Bij ROC A12 bereiden we onze studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen vormt de beroepspraktijkvorming (bpv).

We werken bij ROC A12 met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiënt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij ROC A12.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibele is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen  uit onze regio.

Bpv-gids 

Er is een gids samengesteld bestemd voor studenten en bedrijven die voorzien in een bpv-plaats voor onze studenten. De bpv-gids probeert antwoord te geven op vragen die kunnen rijzen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bpv. In deze gids zijn achterin ook de contactgegevens van de bpv-coördinatoren terug te vinden.

Bpv-informatie per domein

Handel, Economie & Administratie (volgt)

Techniek & Technologie (volgt)

Zorg & Welzijn

Horeca, Toerisme, Recreatie & Wellness (volgt)

Veiligheid & Sport (volgt)