Helpende Zorg en Welzijn  BBL Velp
Verpleegkundige Maatwerk bol

Bpv-informatie Zorg & Welzijn

Algemene Bpv-informatie

Periodisering Welzijn 2016-2017

Periodisering Zorg 2016-2017

Stroomschema Bpv 2016

Informatie werkbegeleider Welzijn

Informatie werkbegeleider Zorg

Bpv-formulieren

Bpv-overeenkomst blanco 2016

Eindbeoordelingsformulier 

Voortgangsgespreksformulier

Invulformulier studentgegevens

Formulier urenregistratie

Algemene informatie examinering

Instructie correct invullen examen

Brochure examens beroepsspecifiek Zorg & Welzijn

Specifieke informatie opleidingen Welzijn

Opleiding Maatschappelijke Zorg

Opdrachten en examens MZ leerjaar 1 

Opdrachten en examens MZ leerjaar 2 

Opdrachten en examens MZ leerjaar 3 (niveau 3)

Opdrachten en examens MZ leerjaar 3 (niveau 4)

Opleiding Pedagogisch Werk

Opdrachten en examens OA leerjaar 2 en 3

Opdrachten en examens PW leerjaar 2

Opdrachten en examens PW leerjaar 3

Specifieke informatie opleidingen Zorg

Helpende Zorg & Welzijn

Opdrachten en examens Helpende leerjaar 1

Opdrachten en examens Helpende leerjaar 2

Verzorgende IG

Brief opleidingsduur VIG verkort VZVZ2M3K

Brief opleidingsduur VIG verkort VZVZ2PK

Brief opleidingsduur VIG verkort VZVZ3M3K

Opdrachten en examens VZ BOL leerjaar 1

Opdrachten en examens VZ BBL februari-instroom leerjaar 2

Opdrachten en examens VZ BBL september-instroom leerjaar 2

Opdrachten en examens VZ BOL leerjaar 2

Opdrachten en examens VZ BBL september instroom leerjaar 3

Opdrachten en examens VZ BOL leerjaar 3

Verpleegkundige

Brief Beroepsprestatie 3.3

Opdrachten en examens VP BOL leerjaar 1

Opdracthen en examens VP BOL leerjaar 2

Opdrachten en examens VP BBL februari instroom 2014 leerjaar 3

Opdrachten en examens VP BBL februari instoom 2013 leerjaar 3

Opdrachten en examens VP BBL september instroom leerjaar 3

Opdrachten en examens VP BOL Maatwerk leerjaar 3

Opdrachten en examens VP BOL leerjaar 3

Opdrachten en examens VP BBL leerjaar 4

Opdrachten en examens VP BOL leerjaar 4

Werkveldbijeenkomst

Powerpoint Werkveldbijeenkomst mei 2017

Workshop Werkveldbijeenkomst mei 2017