Veelgestelde vragen Financien en studiefinanciering

Financiën en studiefinanciering

Wie en wanneer kan ik Studiefinanciering krijgen?

Wie 18 jaar of ouder is en een voltijds BOL mbo-opleiding volgt, komt volgens de Wet Studiefinanciering (WSF) in aanmerking voor Studiefinanciering. Vavo-studenten van 18 jaar of ouder kunnen via www.duo.nl een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren:
• de overheid 
• de (natuurlijke/biologische) ouders 
• de student

DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs. De basisbeurs is onafhankelijk van het inkomen van je (natuurlijke/biologische) ouders. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende financiering die wel afhankelijk is van het inkomen van je ouders. 

Een aanvullende financiering kan bestaan uit een aanvullende beurs of een rentedragende lening. Bedenk voordat je gaat lenen dat je de lening na je studie met rente terug moet betalen aan het ministerie. 

Meer informatie en/of aanvraag aanvullende financiering kan via www.duo.nl. 

OV-chipkaart met studentenreisproduct

Om te kunnen reizen met OV-chipkaart met studentenreisproduct, moet je recht hebben op studiefinanciering. Heb je nog geen studiefinanciering, dan moet je dat eerst aanvragen. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een OV-chipkaart. Meer informatie hierover kun je vinden op de informatiepagina van DUO.

Gift of prestatiebeurs? 

Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je het diploma niet haalt. 

Studiefinanciering aanvragen? 

Het aanvragen van studiefinanciering moet je doen door in te loggen op de website van DUO www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. DUO adviseert om de studiefinanciering drie maanden voordat je er recht op hebt aan te vragen, zodat je studentenreisproduct op tijd klaar gezet kan worden en je eventuele aanvullende beurs berekend kan worden. 

Studiefinanciering (BOL) 

Als je een opleiding volgt in het middelbaar beroepsonderwijs, krijg je vanaf je 18e jaar studiefinanciering en een OV-chipkaart. Het aanvragen van studiefinanciering voor het beroepsonderwijs is eenvoudig. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Servicepunt/Servicebureau of op Intranet. De studiefinanciering moet drie maanden voor je 18e verjaardag worden aangevraagd en gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op je 18e verjaardag. Bij het Servicepunt/Servicebureau zijn ook wijzigingsformulieren verkrijgbaar. Wijzigingen die van belang zijn voor de studiefinanciering moet je met het formulier Wijziging Student aan DUO doorgegeven: bijvoorbeeld een adreswijziging of als je stopt met de opleiding. 

Als je niet gaat doorstuderen, stopt de studiefinanciering in de maand nadat de school je heeft uitgeschreven. Je moet dan ook het reisproduct op je OV-chipkaart stopzetten. Dit doe je bij de ophaalautomaat van de ov-chipkaart. Zet je studentenreisproduct stop vóór of op de 5e werkdag van de 1e maand waarin je er geen recht meer op hebt. Je voorkomt hiermee een boete.

Je bent zelf verantwoordelijk de DUO op de hoogte te stellen van de einddatum van je studie. Alle studenten worden door de school streng gecontroleerd op verzuim. Bij teveel verzuim wordt de studiefinanciering met terugwerkende kracht omgezet in een rentedragende lening. 

Meer informatie

Voor informatie kun je terecht bij de schooldecaan of bij de DUO van het Ministerie van OC&W. Kijk op de contactinformatiepagina van DUO voor de juiste contactgegevens voor jouw vraag.

DUO van het Ministerie van OC&W geeft diverse brochures over de studiefinanciering uit. 
Deze kun je telefo­nisch aanvragen: 
T (050) 5997755
Telefonisch spreekuur: op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur. 

DUO van het Ministerie van OC&W heeft ook diverse steunpunten. Voor deze regio zijn dat: 
Pels Rijckenstraat 1
6814 DK Arnhem 
Herman Gorterstraat 40 
3511 EW Utrecht 

(Je kan alleen op afspraak terecht. Een afspraak maken kan via de website van DUO: www.duo.nl)