Informatie voor studenten ROC A12
Informatie voor studenten

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is een wettelijk verplicht code die de werkwijze van de school omschrijft bij (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is op maat gemaakt voor de school en is ingepast binnen de zorgstructuur van de school. Wilt u meer weten over de meldcode? Download hem hier:meldcode_huiselijk_geweld_roc_a12_2015-2016.pdf (108.4 KB)