Nieuwbouw
Nieuwbouw

Nieuwbouw Technova College

ROC A12 bouwt een nieuwe school aan de Bovenbuurtweg. Via deze pagina houden we je graag op de hoogte!

Modern onderwijs verdient een creatief en technisch hoogwaardig pand. Met moderne technieken wordt een nieuwe school neergezet. Binnen de muren van dit gebouw zullen het Fablab, techniekonderwijs gericht op kiezen, leren en werken, een vaste plaats krijgen. Er is ruimte voor innovatie in samenwerking met het bedrijfsleven en een broedplaats voor ontwikkelingen in de techniek.

Tijdelijke huisvesting studenten Klaphekweg

Vanaf september 2016 worden studenten van de opleidingen Mechatronica, Bouwkunde en Motorvoertuigentechniek tijdelijk gehuisvest in de oude Ford garage aan de Klaphekweg. Meer weten? In deze brochure lees je meer over lestijden, de opleidingen en parkeren.

Voortgang nieuwbouw Technova College

De sloop van het oude pand aan de Bovenbuurtweg is gestart in november 2016. We verwachten de nieuwe school in 2018 in gebruik te nemen. De nieuwbouw blijft binnen het huidige bestemmingsplan. Ben je nog verder geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie over het bouwproces.

Bouwfasen & mijlpalen

1) Jan – aug 2016 Planvorming en aanbesteding
2) Aug 2016   Verhuizing huidige studenten
3) Sept – begin 2018 Sloop en bouw
4) Medio 2018 Inhuizen huidige studenten
5) September 2018  Feestelijke opening

 

Theater van de Bouw

Ook leuk: onze studenten maken de komende jaren foto- en videoreportages van de bouw en organiseren diverse evenementen. Bekijk het programma op de website www.theatervandebouw.nl.

Nieuws

21-02-2017 | Functioneel ontwerp nieuwbouw Technova College vastgesteld
De stuurgroep en projectgroep van de nieuwbouw zijn een stap verder gekomen in het proces door het Functioneel Ontwerp vast te stellen. In januari en februari hebben een reeks gebruikerssessies met docenten van ROC A12 plaatsgevonden, waaruit enkele voorstellen ter verbetering zijn voortgekomen. Een aantal van deze voorstellen zijn verwerkt in het functioneel ontwerp. 

Start nieuwbouw
De start van de bouw zal in mei plaatsvinden. Studenten, docenten en omwonenden zullen bijtijds worden geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwbouw voor de bereikbaarheid en eventuele (geluids)overlast. 

17-01-2017 | Omgevingsvergunning aangevraagd
Eind december is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het nieuwe Technova College. Hiervoor dient de complete procedure gevolgd te worden. Deze duurt tussen de 16 en 20 weken. 

12-01-2017 | Informatiebijeenkomst ROC A12 Ede voor buren toekomstige Technova College

01-12-2016 | Spectaculair afscheid van techniekgebouw in Theater van de Sloop

29-11-2016 | Edese bedrijven bouwen nieuwe Technova College

28-06-2016 | Nog 3 partijen in de race aanbesteding Technova College

10-05-2016 | Aanbesteding Technova College gestart