Nog 3 partijen in de race aanbesteding Technova College
Nog 3 partijen in de race aanbesteding Technova College

Nog 3 partijen in de race voor aanbesteding Technova College

In informele setting, tijdens zogenaamde speeddates, heeft de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG) het aantal aanbieders om het Technova College te gaan bouwen, terug gebracht tot drie.

Het duurt nog even voordat de schop in de grond kan voor de bouw van het Technova College, maar COG is weer een stap verder in de aanbestedingsprocedure. In de eerste preselectie hebben twaalf partijen zich gemeld om de nieuwe school te gaan bouwen. De verschillende partijen zijn beoordeeld op een aantal criteria waarna de selectie is teruggebracht tot een vijftal gegadigden, namelijk: BAM Bouw en Techniek, Dura Vermeer, Bouwbedrijf Kreeft, SMT Bouw en Zenzo MV.

Op vrijdag 10 juni hebben speeddates met vier van de geselecteerde partijen plaatsgevonden (BAM Bouw en Techniek heeft zich tussentijds teruggetrokken uit de selectieprocedure). Tijdens korte bijeenkomsten kregen de bedrijven de kans om hun visie te geven op het gebied van het ontwerpproces,  bouwlogistiek, duurzaamheid, energie, onderhoud en innovatieve ideeën.  Niet alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de nieuwbouw waren aanwezig tijdens de speeddates. Verschillende collega’s  van ROC A12 hebben meegedaan met het ‘daten’. Dit gaf de geselecteerde partijen een unieke kans om in deze fase van de aanbesteding in contact te komen met de eindgebruiker.

COG heeft op basis van de uitkomsten van de speeddates een selectie gemaakt van drie partijen, waarvan de aanpak, werkwijze en visie het beste aansluiten bij de doelstellingen die het COG heeft voor het Technova College.

Dura Vermeer, Bouwbedrijf Kreeft en SMT Bouw krijgen tot 14 september de gelegenheid om hun visie om te zetten naar een  daadwerkelijke aanbieding.