Succes A12_studentenondersteuning
Succes A12_studentenondersteuning

Succes A12 | Studentenondersteuning

Succes A12 is de naam van een team deskundigen van ROC A12, die de student van ROC A12 kan helpen als de begeleiding van docenten en de studieloopbaanbegeleider (slb'er) niet voldoende is om de opleiding volgens plan voort te zetten.

Succes A12 is er voor vragen of problemen op het gebied van:
- studie-ondersteuning
- persoonlijke (sociaal-emotionele) begeleiding
- begeleiding bij beperking
- hulp bij studie- en loopbaankeuze

Extra Studie-ondersteuning

Iedere student wil graag een diploma halen. Soms is daarvoor extra studieondersteuning nodig, die niet door het kernteam kan worden geboden. Bij extra studieondersteuning valt te denken aan taal (bijvoorbeeld bij dyslexie), rekenen, assertiviteit, faalangstreductie, gedrag, studievaardigheid of logopedie. De extra ondersteuning wordt geboden terwijl de student gewoon in de opleiding blijft. Als de studieloopbaanbegeleider constateert dat de student extra studie-ondersteuning nodig heeft, dan zal de slb'er de student aanmelden bij Succes A12.

Ondersteuning bij Studie- en Loopbaankeuze

Het komt voor dat een student, ondanks een gedegen keuzeproces en zorgvuldige plaatsingsprocedure, toch in een voor hem of haar ongeschikte opleiding zit. De opleiding is bijvoorbeeld te moeilijk, te makkelijk of toch anders dan was voorgesteld. Het is dan belangrijk om een nieuwe, betere keuze te maken. Hierbij kunnen de deskundigen van Studie- en Loopbaankeuze ondersteunen en adviseren, door gesprekken te voeren, testen af te nemen en de student een oriëntatietraject te laten doorlopen. Als een student in een verkeerde opleiding zit, dan zal de slb'er daarover met de student overleggen en waar nodig de student aanmelden bij Succes A12, opdat een nieuwe, betere keuze kan worden gemaakt en de student kan overstappen op een daarvoor geschikt moment.

Ondersteuning bij psychosociale, emotionele en praktische problematiek

Soms spelen andere problemen een studieverstorende rol. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: piekeren, stress, angsten, verwerking van verlies, eenzaamheid, problemen thuis, pesten of schulden. Eerst zal de student zijn/haar slb'er hierover benaderen, maar vaak moet de slb'er bij dit soort problemen snel besluiten om een deskundige van Succes A12 (een counselor) in te schakelen. Door middel van het voeren van gesprekken zal de counselor proberen de student te helpen bij het oplossen van de problemen, zodat de student zelfstandig de studie kan voortzetten. Uiteraard vinden de gesprekken in vertrouwelijke sfeer plaats en wordt de privacy niet geschonden.
Wanneer de ondersteuning op school niet genoeg oplevert, wordt de student doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleners buiten de school. Het Zorg Advies Team kan hierbij adviseren.

Ondersteuning voor studenten met een beperking

(Leerling gebonden financiering)
Studenten met een (formeel vastgestelde) beperking -meestal al bij de intake vastgesteld- kunnen extra worden ondersteund en begeleid. De slb'er heeft extra tijd beschikbaar voor extra begeleiding. Daarnaast zijn er speciale deskundigen (ambulant begeleiders), die zowel de student, zijn/haar docenten als zijn/haar praktijkopleider (bij de beroepspraktijkvorming – de stage) ondersteunen.