vacature docent Nederlands

Veelgestelde vragen

BOL & BBL

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?
Hoe zit de opleiding in elkaar?
Wat houdt tegemoetkoming deeltijders in?
Wat kost een BOL- en een BBL-opleiding?
Welke mbo-niveaus bestaan er en wat houden ze in?
Wat is een praktijkovereenkomst?

Aanmelding en plaatsing

Ik wil me aanmelden hoe gaat dat? 
Wat houdt de plaatsingsprocedure in? 
Wat is een plaatsingsgesprek? 
Wat houdt het plaatsingsbesluit in? 
Wanneer ben ik definitief geplaatst bij een opleiding?

Financiën en studiefinanciering

Wat houdt tegemoetkoming studiekosten in?
Wie en wanneer kan ik Studiefinanciering krijgen? 

Algemeen

Hoe is de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) en studenten?
Rechten en plichten? Wat dan precies?
Wat is BPV?
Hoe staat het met leerplicht en kwalificatieplicht?
Wat is Beroepsgericht Onderwijs?

Vavo

Wanneer kan ik een vavo-opleiding doen? 
Wat kost een vavo-opleiding?